KOMUNIKACJA MIEJSKA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

HISTORIA

Początki komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim sięgają lat dwudziestych XX wieku. Wtedy to (najprawdopodobniej w lipcu 1929 roku) uruchomiono komunikację autobusową na trasie Plac Kościuszki - Dworzec Kolejowy. Niestety, komunikacja ta wkrótce przestała działać, prawdopodobnie wskutek kryzysu.

W 1930 roku planowano uruchomienie w Tomaszowie Mazowieckim trolejbusów. Niestety, plany te nigdy nie doczekały się realizacji.

W 1935 roku Spółka "Samochód" uruchomiła komunikację autobusową na trasie Plac Kościuszki - Wilanów (do Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu). Komunikacja ta działała jedynie 1,5 roku.

Kolejną próbę uruchomienia komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim podjęto dopiero po II wojnie światowej w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tomaszowie Mazowieckim. 15 września 1956 roku na ulice Tomaszowa Mazowieckiego wyjechało 5 autobusów Star 52, obsługujących 3 linie:
1 - Świerczewskiego - Dworzec PKP
2 - Brzustówka - Dworzec PKP
3 - Waryńskiego - Mireckiego.

W latach sześćdziesiątych zastępowano autobusy Star autobusami San.

W latach siedemdziesiątych auobusy San zaczęto zastępować nowoczesnymi autobusami Autosan H9 (głównie H9-35). Zakupiono również 2 autobusy Ikarus 556.

1 października 1977 roku decyzją Wojewody Piotrkowskiego powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W jego skład weszły Miejski Zakład Komunikacji Piotrkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim (od 1 października 1977 r.) oraz Zakład Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Mazowieckim z Oddziałem w Opocznie i Zakład Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomsku (od 1 stycznia 1978 roku). W nowoutworzonym przedsiębiorstwie działały 3 zakłady: Zakład Komuniikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddział Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z Placówką w Opocznie i Oddział Komunikacji Miejskiej w Radomsku.

W lutym 1978 roku tabor OKM Tomaszów Mazowiecki liczył 50 autobusów, w tym 24 Sany H-100B, 24 Autosany H9 (H9-01, H9-03, H9-21, H9-33, H9-35) i 2 Ikarusy 556; w październiku 1978 r. OKM Tomaszów Mazowiecki posiadał już 56 autobusów, w tym 17 Sanów H-100B, 37 Autosanów H9 i 2 Ikarusy 556.

W 1980 roku w Tomaszowie Mazowieckim kursowało 14 linii autobusowych, w tym: 8 miejskich, 4 podmiejskie, 1 międzymiejska i 1 nocna.

Na początku 1981 roku zostały skasowane ostatnie 2 Sany H-100B oraz 2 Ikarusy 556 w OKM Tomaszów Mazowiecki. Tabor komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w 1981 roku liczył 53 autobusy Autosan H9, w tym: 1 H9-01, 2 H9-03, 1 H9-21, 3 H9-33 i 46 H9-35.

W 1983 roku OKM Tomaszów Mazowiecki otrzymał pierwsze autobusy Jelcz PR-110U.

W maju 1984 roku tabor OKM w Tomaszowie Mazowieckim liczył 59 autobusów, w tym 35 Autosanów H9-35, 23 Jelcze PR-110U i 1 Jelcz PR110IL.

26 lutego 1985 roku Oddział Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim zmienił nazwę na Zakład Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. W czerwcu 1985 roku ZKM Tomaszów Mazowiecki obsługiwał już 19 linii autobusowych, w tym: 11 miejskich i 8 podmiejskich.

W marcu 1988 roku ujednolicono numerację autobusów WPKM Piotrków Trybunalski.ZKM Tomaszów Mazowiecki w miejsce numerów jedno - i dwucyfrowych x i xx otrzymał numerację trzycyfrową 2xx. Również w 1988 r. do ZKM Tomaszów Mazowiecki zostało przekazanych 6 piotrkowskich Ikarusów 280 w związku z przejęciem obsługi linii 12 Piotrków Trybunalski - Tomaszów Mazowiecki przez ZKM Tomaszów Mazowiecki.

W 1990 roku zaczął się proces rozpadu WPKM w Piotrkowie Trybunalskim na 5 samodzielnych przedsiębiorstw komunikacyjnych. Tabor WPKM miał zostać rozdzielony do poszczególnych miast proporcjonalnie do liczby mieszkańców miasta. W ramach podziału taboru w grudniu 1990 r. ZKM Tomaszów Mazowiecki otrzymał 3 Ikarusy (2 Ikarusy 280 i 1 Ikarusa 280/A - pogotowie techniczne) oraz 1 Jelcza M11 z ZKM Piotrków Trybunalski oraz 2 Jelcze PR110U i 1 Jelcza L11.2 z ZKM Radomsko. ZKM Tomaszów Mazowiecki przekazał 8 Jelczy PR110U do ZKM Bełchatów.

1 stycznia 1991 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim rozpadło się na 5 samodzielnych przedsiębiorstw komunikacyjnych. W miejsce Zakładu Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tomaszowie Mazowieckim. Ponownie zmieniono numerację autobusów - tym razem z trzycyfrowej na jedno- i dwucyfrową.

1 czerwca 1992 r. przekształcono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tomaszowie Mazowieckim w Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim. W 1992 roku zakupiono 5 nowych Jelczy PR110M. Otrzymały one numery: 5, 8, 9, 10 i 21.

W latach 1993 -1994 MZK Tomaszów Mazowiecki zakupił od firmy Terax z Bydgoszczy 10 używanych autobusów: 7 Mercedesów O305, 2 przegubowe Mercedesy O305G i 1 MAN SL200. Otrzymały one numery: 16, 18, 19, 22, 54, 55 i 58 - Mercedesy O305, 45 i 57 - Mercedesy O305G i 56 - MAN SL200. Obecnie jeżdżą jeszcze 3 z nich (19, 55 i 57). W 1994 roku zakupiono również 3 nowe autobusy Jelcz 120M. Otrzymały one numery taborowe 25,48 i 59.

W 1997 roku tabor MZK Tomaszów Mazowiecki wzbogacił się o 10 nowych autobusów Jelcz 120M. Otrzymały one numery taborowe: od 60 do 69.

Ostatniego zakupu taboru w MZK Tomaszów Mazowiecki dokonano w 2002 roku. Z MZK Puławy zakupiono 2 używane Jelcze PR110U, z których jeden posłużył za źródło części zamiennych, a drugi po wyremontowaniu jeździ z numerem 70.

Obecnie MZK Tomaszów Mazowiecki posiada 41 autobusów i obsługuje 16 linii, w tym 3 miejskie, 12 podmiejskich i 1 nocną.

.

POWRÓT

20.08.2002 NAPISZ DO AUTORA (C) KPK 2002