MAN SL200 - MZK Tomaszów Mazowiecki 56', ex BVG Berlin 1528, Niemcy
(autobus sprzedany w lipcu 1997 r.)
Tomaszów Mazowiecki, skrzyżowanie ul. Św. Antoniego z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i pl. T. Kościuszki
18.04.1995
fot. Marcin Stiasny

POWRÓT