Jelcz PR110M - MZK Tomaszˇw Mazowiecki 29'' w trakcie kasacji
(autobus skasowany 7.11.2002 r.)
Tomaszˇw Mazowiecki, ul. Warszawska, zajezdnia MZK Tomaszˇw Mazowiecki
4.04.2002
fot. Krzysztof P. KapuÂciarek

 
Jelcz PR110M - MZK Tomaszˇw Mazowiecki 29' w trakcie kasacji
(autobus skasowany 7.11.2002 r.) - widoczny nowy wzˇr numeracji (nad drzwiami) i stary (wewn▒trz autobusu)
Tomaszˇw Mazowiecki, ul. Warszawska, zajezdnia MZK Tomaszˇw Mazowiecki
4.04.2002
fot. Krzysztof P. KapuÂciarek

 
Jelcz PR110M - MZK Tomaszˇw Mazowiecki 29'' w trakcie kasacji
(autobus skasowany 7.11.2002 r.)
Tomaszˇw Mazowiecki, ul. Warszawska, zajezdnia MZK Tomaszˇw Mazowiecki
wrzesie˝ 2002 r.
fot. Andrzej Przybysz - MZK Tomaszˇw Mazowiecki

 
Jelcze PR110M - MZK Tomaszˇw Mazowiecki 29'' i MZK Tomaszˇw Mazowiecki 5'' w trakcie kasacji
(autobusy skasowane 7.11.2002 r.)
Tomaszˇw Mazowiecki, ul. Warszawska, zajezdnia MZK Tomaszˇw Mazowiecki
10.10.2002
fot. Andrzej Przybysz - MZK Tomaszˇw Mazowiecki

 
Jelcz PR110M - MZK Tomaszˇw Mazowiecki 29'' w trakcie kasacji - ostatnia droga na z│omowisko (autobus skasowany 7.11.2002 r.)
Tomaszˇw Mazowiecki, ul. Warszawska, zajezdnia MZK Tomaszˇw Mazowiecki
7.11.2002
fot. Andrzej Przybysz - MZK Tomaszˇw Mazowiecki

POWRËT