Jelcz M11 - MZK Tomaszów Mazowiecki 23'', ex 223'
Tomaszów Mazowiecki, skrzyżowanie ul. Św. Antoniego z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i pl. T. Kościuszki
18.04.1995
fot. Marcin Stiasny

 
Jelcz M11 - MZK Tomaszów Mazowiecki 23'', ex 223'
Tomaszów Mazowiecki, ul. Ujezdzka, pętla Ujezdzka
30.04.2004
fot. Łukasz Stefańczyk

POWRÓT