KOMUNIKACJA MIEJSKA W RADOMSKU

HISTORIA

Komunikacja miejska w Radomsku została uruchomiona 14 stycznia 1968 roku w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku. Na ulice miasta wyjechały 4 autobusy San H100B kursujące na 3 liniach:
1 - Folwarki - Bartodzieje
2 - Strzałków - Stobiecko Szlacheckie
3 - Kietlin - Stobiecko Miejskie
Pierwszym kierownikiem Zakładu Komunikacji Miejskiej w Radomsku był, nieżyjący już dziś, Roman Zyberyng. Wkrótce tabor ZKM został uzupełniony o 2 autobusy: 1 San H100B i 1 używany San H27B. Zajezdnia ZKM Radomsko mieściła się przy ulicy Berka Joselewicza 8. 28 listopada 1968 roku Zakład Komunikacji Miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku otrzymał 4 używane autobusy Ikarus 620 z MZK Warszawa (numery 727, 760, 792 i 793). Po kilku latach eksploatacji w ZKM Radomsko autobusy te zostały skasowane. W 1968 roku komunikacja miejska w Radomsku przewiozła 900 tys. pasażerów.

1 października 1977 roku decyzją Wojewody Piotrkowskiego powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W jego skład weszły Miejski Zakład Komunikacji Piotrkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim (od 1 października 1977 r.) oraz Zakład Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Mazowieckim z Oddziałem w Opocznie i Zakład Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomsku (od 1 stycznia 1978 roku). W nowoutworzonym przedsiębiorstwie działały 3 zakłady: Zakład Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddział Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z Placówką w Opocznie i Oddział Komunikacji Miejskiej w Radomsku.

Od połowy lat siedemdziesiątych zastępowano autobusy San nowoczesnymi Autosanami H9-35. W lutym 1978 roku tabor OKM Radomsko liczył 30 autobusów, w tym 16 Sanów H100B i 14 Autosanów H9-35; w październiku 1978 r. OKM Radomsko posiadał już 36 autobusów, w tym 15 Sanów H100B i 21 Autosanów H9-35.

Na początku 1981 roku został skasowany ostatni San H100B w OKM Radomsko. Tabor komunikacji miejskiej w Radomsku w 1981 roku liczył 33 autobusy Autosan H9-35.

W 1983 roku OKM Radomsko posiadał 37 autobusów Autosan H9-35 i obsługiwał 15 linii. Na trasy wyjeżdżało codziennie 27 autobusów.

W 1984 roku OKM Radomsko otrzymał pierwsze autobusy Jelcz PR110U. W sierpniu 1984 roku tabor OKM w Radomsku liczył 34 autobusy, w tym 26 Autosanów H9-35 i 8 Jelczy PR110U. Z powodu braku miejsca w zajezdni 6 autobusów nocowało na przyległej do zajezdni ul. Mickiewicza

26 lutego 1985 roku Oddział Komunikacji Miejskiej w Radomsku zmienił nazwę na Zakład Komunikacji Miejskiej w Radomsku. W czerwcu 1985 roku ZKM Radomsko obsługiwał już 18 linii, w tym 6 miejskich i 12 podmiejskich.

W połowie lat osiemdziesiątych ZKM w Radomsku otrzymał na nową zajezdnię bazę po Rejonie Drogowym przy ul. Wójcika (obecnie Św. Rozalii). Zajezdnia ta została adaptowana dla potrzeb komunikacji miejskiej i została oddana do użytku w 1990 roku.

W marcu 1988 roku ujednolicono numerację autobusów WPKM Piotrków Trybunalski. ZKM Radomsko w miejsce numerów jedno - i dwucyfrowych x i xx otrzymał numerację trzycyfrową 3xx.

1 stycznia 1991 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim rozpadło się na 5 samodzielnych przedsiębiorstw komunikacyjnych. W miejsce Zakładu Komunikacji Miejskiej w Radomsku utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomsku.

W latach 1993 -1994 MPK Radomsko zakupiło 9 używanych autobusów: 5 MANów SL200 oraz 4 Gräf-Steyry LU200M11 z napędem gazowym. Otrzymały one numery 346-350 (MANy) i 351-354 (Gräf-Steyry). Wszystkie 4 Gräf-Steyry zostały sprzedane w marcu 1999 r. Obecnie jeżdżą jeszcze 3 MANy SL 200 (346, 347 i 350).

1 stycznia 1996 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomsku zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Również w 1996 roku zakupiono na potrzeby zajezdni teren po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym przy ul. Narutowicza 59 i rozpoczęto jego adaptację.

Nowa siedziba MPK Radomsko została oddana do użytku w 1997 roku. Również w 1997 roku tabor MPK Radomsko wzbogacił się o 10 nowych autobusów: 9 Autosanów A1010M "Medium" i 1 Autosan H6-20.02 "Melon". Otrzymały one numery taborowe: 01 (Autosan H6-20) oraz od 02 do 10 (Autosany A1010M).

W marcu 1999 roku zakupiono kolejne 2 autobusy: przegubowe Mercedesy O305G od prywatnego przedsiębiorcy z Piotrkowa Trybunalskiego. Otrzymały one numery taborowe 11 i 12. Pierwszym właścicielem tych autobusów był Port Lotniczy Okęcie w Warszawie.

We wrześniu 2002 r. zakupiono kolejne 2 autobusy używane - przegubowy MAN NG272 i Neoplan N4014NF. Otrzymały one numery odpowiednio 13 i 14.

Obecnie MPK Radomsko posiada 25 autobusów i obsługuje13 linii, w tym 3 miejskie i 10 podmiejskich.


POWRÓT

12.05.2003 NAPISZ DO AUTORA (C) KPK 2002