GALERIA

Tabor wspó³czesny

Autobusy
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 307
309 325 339 340 341
342 343 344 345 346
347 349 350 351 352
354

Inne pojazdy
Pogotowie techniczne - holownik

Autobusy testowe
MAN SD202


Autobusy sprzedane
ex 310 ex 324 ex 333 ex 351 ex 352
ex 353 ex 354

Tabor historyczny
2 17 28 52 56
62 72 76 Autosan H9-35


POWRÓT

8.03.2004 NAPISZ DO AUTORA