Jelcz PR110M - MPK Radomsko 309 ex 9 (autobus skasowany 2.01.1995 r.)
Radomsko, ul. Jagiellońska, pętla Jagiellońska
ok. 1993 r.
zdjęcie z archiwum rodzinnego p. Tadeusza Warysia

POWRÓT