Jelcz PR110M - MPK Radomsko 307 ex 7 (autobus skasowany 6.02.1998 r.)
Radomsko, ul. Św. Rozalii, zajezdnia MPK Radomsko
ok. 1995 r.
zdjęcie z archiwum rodzinnego p. Krzysztofa Kowalczyka

POWRÓT