KOMUNIKACJA MIEJSKA W OPOCZNIE

HISTORIA

Komunikacja miejska w Opocznie została uruchomiona 1 marca 1977 roku w ramach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Mazowieckim, Oddział w Opocznie. Pierwsze autobusy obsługujące 2 linie wyjechały dopiero 1 kwietnia 1977 roku. Zajezdnia mieściła się przy ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Inowłodzka).

1 października 1977 roku decyzją Wojewody Piotrkowskiego powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W jego skład weszły Miejski Zakład Komunikacji Piotrkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim (od 1 października 1977 r.) oraz Zakład Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Mazowieckim z Oddziałem w Opocznie i Zakład Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomsku (od 1 stycznia 1978 roku). W nowoutworzonym przedsiębiorstwie działały 3 zakłady: Zakład Komuniikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddział Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z Placówką w Opocznie i Oddział Komunikacji Miejskiej w Radomsku.

Od 1 października 1982 roku przedsiębiorstwo w Opocznie zostało Filią Zakładu Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

W 1983 roku tabor placówki ZKM w Opocznie liczył 16 średniopojemnościowych autobusów Autosan H9-35.

W dniu 1 stycznia 1984 roku placówka w Opocznie została przekształcona w samodzielny Zakład Komunikacji Miejskiej w Opocznie. W latach osiemdziesištych zajezdnia została przeniesiona na ul. Przemysłową 2 - za Zakładami Płytek Ceramicznych "Opoczno".

W 1985 roku w Opocznie kursowało 7 linii, z czego aż 6 wyjeżdżało poza granice miasta.

Od 1 kwietnia 1987 roku Zakład w Opocznie ponownie stał się placówką Zakładu Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

W marcu 1988 roku ujednolicono numerację autobusów WPKM Piotrków Trybunalski. ZKM Opoczno w miejsce numerów jedno- i dwucyfrowych x i xx otrzymał numerację trzycyfrową 5xx. W 1988 roku tabor komunikacji miejskiej w Opocznie liczył 13 autobusów miejskich Jelcz PR110U oraz 1 autobus turystyczny Jelcz PR110D Lux. i kursował na 6 liniach autobusowych.

1 stycznia 1991 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim rozpadło się na 5 samodzielnych przedsiębiorstw komunikacyjnych. W miejsce Zakładu Komunikacji Miejskiej w Opocznie utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W 1991 r. MPK Opoczno zakupiło nowy autobus Jelcz PR110M. Otrzymał on numer 4.

W latach dziewięćdziesiątych sukcesywnie kasowano Jelcze PR110U zastępując je Autosanami H9-35. Na dzień dzisiejszy pozostał tylko 1 Jelcz PR110U.

1 stycznia 1997 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Opocznie zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 1999 roku MPK Opoczno obsługiwało 7 linii autobusowych - wszystkie były liniami podmiejskimi, a jedna z nich (linia 6) oba przystanki końcowe miała poza granicami miasta.

W 2001 roku w Opocznie pojawił się pierwszy w historii opoczyńskiej komunikacji autobus przegubowy. MPK Opoczno zakupiło używanego Ikarusa 280.26 z MZK Jelenia Góra. Nadano mu numer taborowy 20. Jest on wykorzystywany do przewozu dzieci na zamkniętej linii szkolnej.

Obecnie MPK Opoczno posiada 19 autobusów, w tym 15 miejskich i obsługuje 7 linii. Trzon taboru stanowią Autosany H9-35 (12 sztuk). Autobusy MPK Opoczno noszą numery taborowe od 1 do 12 i od 14 do 20 - brakuje nr 13. Zajezdnia MPK Opoczno mieści się przy ul. Przemysłowej 2, za Zakładami Płytek Ceramicznych "Opoczno" SA. Dojazd do zajezdni jest utrudniony - asfalt na ulicy Przemysłowej urywa się około 100 metrów przed zajezdnią MPK i dalszą drogę autobusy pokonują po wyboistej drodze z żużla. W roku 2002 wyremontowano 2 autobusy: Autosan H9-35 nr 1 i Jelcz PR110M nr 4. Obecnie w remoncie jest drugi Jelcz PR110M nr 6. W planach jest przebudowa przegubowego Ikarusa na autobus jednoczłonowy (lub jego sprzedaż) oraz zakup 3 nowych autobusów (prawdopodobnie będą to Solarisy U12) przy jednoczesnym skasowaniu 2 Autosanów H9-35.

POWRÓT

23.11.2002 NAPISZ DO AUTORA (C) KPK 2002