Autosan H9-35 - MPK Opoczno 1 po naprawie głównej
Opoczno, ul. Przemysłowa, zajezdnia MPK Opoczno
17.07.2002
fot. Krzysztof P. Kapu¶ciarek

 
Autosany H9-35 - MPK Opoczno 1 po naprawie głównej i MPK Opoczno 14
Opoczno, ul. Przemysłowa, zajezdnia MPK Opoczno
11.11.2002
fot. Krzysztof P. Kapu¶ciarek

 
Autosan H9-35 - MPK Opoczno 1 z now± reklam±
Opoczno, ul. Przemysłowa, zajezdnia MPK Opoczno
27.03.2003
fot. Krzysztof P. Kapu¶ciarek

 
Autosan H9-35 - MPK Opoczno 1 z now± reklam±
Idzikowice, przystanek Idzikowice - Zakład Taboru
27.03.2003
fot. Krzysztof P. Kapu¶ciarek

 
Autosan H9-35 - MPK Opoczno 1 z now± reklam± i nowymi tablicami rejestracyjnymi
Opoczno, ul. E. Biernackiego
12.08.2003
fot. Kamil Królik

 
Autosan H9-35 - MPK Opoczno 1 bez reklamy
Opoczno, ul. E. Biernackiego, przystanek Biernackiego
19.02.2004
fot. Krzysztof P. Kapu¶ciarek

POWRÓT