KOMUNIKACJA MIEJSKA W BEŁCHATOWIE

HISTORIA

Autobusy komunikacji miejskiej w Bełchatowie pojawiły się w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy to Miejski Zakład Komunikacyjny w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił linię międzymiastową 10 na trasie Piotrków Trybunalski - Bełchatów.

Komunikację miejską w Bełchatowie uruchomiono 25 października 1978 roku. Obsługą zajęło się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Zakład Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Na ulice Bełchatowa wyjechały 2 autobusy Autosan H9-35. Na czas rozruchu autobusy garażowały na placu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie przy ul. Harcerskiej.

1 września 1979 roku utworzono Placówkę Terenową Komunikacji Miejskiej w Bełchatowie jako filię Zakładu Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Od 5 listopada 1979 roku tymczasowa zajezdnia mieściła się przy ulicy Wojska Polskiego 126 (wjazd od ul. Przemysłowej) na terenie wydzierżawionym od Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego w Łodzi.

25 kwietnia 1981 roku obsługę komunikacji miejskiej w Bełchatowie przejął bełchatowski oddział Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Zajezdnia została przeniesiona Dworzec PKS przy ul. Sienkiewicza, a następnie do bazy PKS przy ul. Przemysłowej. Po kilku miesiącach komunikacja miejska w Bełchatowie została zlikwidowana.

Ponownie komunikację miejską w Bełchatowie uruchomiono 15 grudnia 1982 roku. Obsługą zajęło się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Zakład Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Placówka w Bełchatowie. Na ulice miasta wyjechały 3 Jelcze PR110U, obsługujące linię 1 na trasie Grocholice - Grocholice (linia okrężna). Autobusy kursowały jedynie w dni robocze w godzinach od 5:00 do 22:30 z częstotliwością co 20 minut. Tymczasowa zajezdnia autobusowa mieściła się w bazie PKS przy ul. Przemysłowej.

W 1983 roku zajezdnia Placówki w Bełchatowie została przeniesiona na ulicę Czapliniecką, do byłej bazy Spółdzielni Kółek Rolniczych Domiechowice. W lipcu 1983 roku tabor Placówki w Bełchatowie liczył 8 wielkopojemnościowych autobusów Jelcz PR110U i obsługiwał 4 linie.

W 1984 roku zajezdnię Placówki KM w Bełchatowie przeniesiono poza granice miasta - do byłej bazy "Elektromontażu" w Zdzieszulicach Dolnych - 4,5 km od centrum Bełchatowa, 3 km od Grocholic.

26 lutego 1985 roku Placówka Komunikacji Miejskiej w Bełchatowie ZKM Piotrków Trybunalski została przekształcona w samodzielny Zakład Komunikacji Miejskiej w Bełchatowie. W czerwcu 1985 roku wprowadzono w Bełchatowie nowy układ linii komunikacji miejskiej - 7 linii, w tym 2 podmiejskie. Oprócz tego do Bełchatowa dojeżdżały 2 linie międzymiejskie z Piotrkowa Trybunalskiego: 22 i 22bis - obie obsługiwane przez WPKM Piotrków Trybunalski, ZKM Piotrków Trybunalski. Od 15 grudnia 1985 roku zlikwidowano linie 5, 6 i 7 oraz zmieniono trasy linii 1, 2, 3, 4. W 1986 roku po ulicach Bełchatowa kursowało 5 linii autobusowych, w tym 1 linia międzymiejska - 22 obsługiwana przez WPKM Piotrków Trybunalski, ZKM Piotrków Trybunalski. Tabor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Bełchatowie liczył 8 autobusów Jelcz PR110U.

1 kwietnia 1987 roku Zakład Komunikacji Miejskiej w Bełchatowie utracił samodzielność i ponownie stał się Placówką Zakładu Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1 lipca 1987 roku po reorganizacji układu komunikacji miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim linia 22 Piotrków Trybunalski - Bełchatów zmieniła numer na 13.

W marcu 1988 roku ujednolicono numerację autobusów WPKM Piotrków Trybunalski. Placówka Bełchatów w miejsce numerów dwu- i trzycyfrowych xx i 1xx (piotrkowskich) otrzymała numerację trzycyfrową 4xx. W 1988 roku uruchomiono nową zajezdnię autobusową przy ul. Przemysłowej. Dotychczasowa zajezdnia w Zdzieszulicach została zlikwidowana.

W 1990 roku Placówka ZKM Bełchatów przejęła częściowo obsługę linii 13 Piotrków Trybunalski - Bełchatów (linia była obsługiwana przez 2 autobusy: 1 z ZKM Piotrków Trybunalski i 1 z Placówki w Bełchatowie). Również w 1990 roku zaczął się proces rozpadu WPKM w Piotrkowie Trybunalskim na 5 samodzielnych przedsiębiorstw komunikacyjnych. Tabor WPKM miał zostać rozdzielony do poszczególnych miast proporcjonalnie do liczby mieszkańców miasta. W ramach podziału taboru w grudniu 1990 r. ZKM Piotrków Trybunalski przekazał do Placówki ZKM Bełchatów 2 jelcze PR110M (102' i 103') , które otrzymały numery taborowe odpowiednio: 419 i 420 oraz Ikarusa 280.26 nr 156' (ex 126) Został on pozbawiony tylnego członu i przebudowany na pogotowie techniczne. W Bełchatowie otrzymał numer taborowy 085. ZKM Tomaszów Mazowiecki przekazał 8 Jelczy PR110U: 204, 205, 207, 209, 210, 235, 239, 243, które w Bełchatowie otrzymały numery: 424, 425, 427, 422, 421, 426, 423, 417.

1 stycznia 1991 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim rozpadło się na 5 samodzielnych przedsiębiorstw komunikacyjnych. W miejsce Placówki Zakładu Komunikacji Miejskiej w Bełchatowie utworzono Miejski Zakład Komunikacji w Bełchatowie. 1 marca 1991 roku część kursów linii 13 obsługiwanych przez MZK Bełchatów została przekształcona w nową linię 22. Od tego czasu na trasie Piotrków Trybunalski - Bełchatów kursowały 2 linie: 13 z MPK Piotrków Trybunalski i 22 z MZK Bełchatów. 21 grudnia 1991 roku MPK Piotrków Trybunalski zlikwidowało linię 13.

W latach dziewięćdziesiątych MZK Bełchatów uruchamiał kolejne linie, również podmiejskie: 7 - do Biłgoraju, 8 - do Zelowa, 9 - do Nowego Janowa, 11 - do Szczercowa i 12 - do Kleszczowa. Przez jakiś czas kursowała też linia do Woli Krzysztoporskiej.

1 lipca 1993 roku Miejski Zakład Komunikacji w Bełchatowie został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W roku 1994 MZK Bełchatów zakupił 8 używanych autobusów MAN SL200 z Oberhausen w Niemczech. Otrzymały one numery 349-356 (takie same jak w Oberhausen).

W roku 1995 zaupiono 2 kolejne MANy SL200 od firmy ALGA z Radomia. Otrzymały one numery 357 i 358. W latach 1995 - 1996 linię 5 obsługiwało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie.

W roku 1996 tabor MZK Bełchatów wzbogacił się o 2 mniejsze autobusy - 24 miejscowe Otoyole-Iveco M24 City. Sukcesywnie kasowano też stare Jelcze PR110U i PR110M.

W maju 1998 roku MZK Bełchatów zakupił 9 nowych autobusów MAN NL222. Otrzymały one numery taborowe od 01 do 09.

Obecnie MZK Bełchatów posiada 25 autobusów i obsługuje12 linii, w tym 3 podmiejskie i 2 międzymiejskie - linia 8 do Zelowa i linia 22 do Piotrkowa Trybunalskiego.

POWRÓT

23.11.2002 NAPISZ DO AUTORA (C) KPK 2002