Jelcz PR110M - MZK Be³chatów 429 w poprzednim malowaniu (autobus skasowany w czerwcu 2003 r.)
Be³chatów, ul. Przemys³owa, zajezdnia MZK Be³chatów
8.05.1999
fot. Marcin Szymaniak

 
Jelcz PR110M - MZK Be³chatów 429 w ostatnim malowaniu (autobus skasowany w czerwcu 2003 r.)
Be³chatów, ul. Przemys³owa, zajezdnia MZK Be³chatów
16.01.2003
fot. Krzysztof P. Kapu¶ciarek

POWRÓT