Jelcz PR110M - MZK Bełchatów 418 (autobus skasowany w kwietniu 2002 r.)
Bełchatów, ul. 1 Maja, pętla Stadion
ok. 1995r.
zdjęcie z archiwum rodzinnego p. Sylwestra Karolewskiego

 
Jelcz PR110M - MZK Bełchatów 418 (autobus skasowany w kwietniu 2002 r.)
Bełchatów, ul. Przemysłowa, zajezdnia MZK Bełchatów
8.05.1999
fot. Marcin Szymaniak

POWRÓT