Jelcz PR110U - MZK Bełchatów 409, ex WPKM Piotrków Trybunalski ZKM Piotrków Trybunalski 74 (autobus skasowany ok. 1997 r.)
Bełchatów, ul. 1 Maja, pętla Stadion
ok. 1990 r.
zdjęcie z archiwum rodzinnego p. Sylwestra Karolewskiego

 
Jelcz PR110U - MZK Bełchatów 409, ex WPKM Piotrków Trybunalski ZKM Piotrków Trybunalski 74 (autobus skasowany ok. 1997 r.)
Piotrków Trybunalski, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, przystanek Dworzec PKP
18.04.1995
fot. Marcin Stiasny

POWRÓT